Sme špecialisti na Taliansko. V našej letnej ponuke nájdete krásne azúrové stredomorie, v zime vždy zasnežené Alpy.

Kontakt
Dolná 68, 974 01 Banská Bystrica
+421 917 351 205
+421 905 642 447
+421 48 4141 500
+421 48 4141 700
famiko@famiko.sk
Posledné články
 

Poistenie zájazdu pre úpadok CK

CK Famiko má v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárii a cestovných agentúr uzatvorené poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie v Európskej cestovnej poisťovni.Poistenie sa dojednáva pre prípad, keď poistený z dôvodu svojho úpadku:

  • neposkytne objednávateľovi zájazdu, na ktorého sa vzťahuje zmluva o zájazde s poisteným uzatvorená, dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu
  • nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil, alebo
  • nevráti čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, že zájazd bol poskytnutý iba sčasti

 

Garančný list

 

CESTOVNÉ POISTENIE

Ponúkame Vám možnosť zakúpiť si komplexné cestovné poistenie v Európskej cestovnej poisťovni:

  • Typ Štandard (v prípade stornovania zájazdu – 10% spoluúčasť klienta pri hospitalizácii, resp. 25% spoluúčasť pri minimálne 5-dňovej PN)
  • Typ Plus (v prípade stornovania zájazdu – bez spoluúčasti klienta)

Cena komplexného cestovného poistenia závisí od výšky ceny zájazdu.

Všetky bližšie informácie Vám poskytneme v CK Famiko

 

Všeobecné poistné podmienky

 

Informačný dokument o poistnom produkte

 

Krátkodobé poistné krytie

 

Zmluvné dojednania Covid

 

Storno dôvody

 

Spoluúčasť pri poistení Štandard